Rozwód

To bardzo przykre doświadczenie życiowe. Podaje się, że rozwód jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu i obserwując osoby, które musiały przejść przez sprawę rozwodową, można to zdecydowanie potwierdzić. Zawsze jest to proces wyniszczający psychicznie i często fizycznie obie strony. Dodatkowo zawsze jest to porażka. Nie ma tu strony wygranej. Tylko przegrani, którzy muszą rozpocząć życie od nowa.

rozwódBardzo często jednak rozwód okazuje się rozwiązaniem lepszym niż pozostawanie w toksycznym związku, którego nie da się utrzymać. Rozwód powoduje zamknięcie jakiegoś etapu w życiu. Daje możliwość uporządkowania wielu spraw życiowych. Niejednokrotnie otwiera nowe możliwości.

Podstawowym warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dopiero wtedy gdy oba te warunki będą spełnione, a więc trwałość i zupełność, sąd orzeknie rozwód. W przeciwnym razie do rozwodu nie dojdzie. Alternatywą dla rozwodu jest separacja, która ma praktycznie takie same konsekwencje co rozwód, ale jest ona możliwa również wtedy gdy rozkład pożycia nie jest trwały. Ponadto separacji może żądać osoba wyłącznie winna.

Na łamach tej strony będziemy chcieli przybliżyć:

Postaramy się również umieścić wzory pism koniecznych przy rozwodzie takich jak pozew o rozwód, wniosek o alimenty, wniosek o podział majątku. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu potrzebne informacje, które pomogą ci przebrnąć przez trudne chwile związane z rozwodem.