rozwód separacja alimenty - porady prawne

porady prawne adwokata w sprawach rozwodowych


W wyroku rozwodowym, sąd obowiązany jest ustalić, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Mówi o tym art. 57 par. 1 k.r.o. Tylko na zgodny wniosek stron, sąd może od tego odstąpić. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że rezygnacja małżonków z ustalania winy ma skutki takie, jakby żaden z nich nie ponosił winy. To, czy sąd ustalił winę czy nie, oraz czy ponosi ją wyłącznie jeden małżonek czy oboje, nie jest kwestią...

Read More

Aby się rozwieść, nie wystarczy chcieć się rozwieść i złożyć pozew rozwodowy. Aby sąd wydał wyrok rozwodowy musi zaistnieć szereg okoliczności potwierdzających trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ale nawet gdy sąd ustali, że rzeczywiście doszło do rozkładu, może się zdarzyć, że sąd nie zgodzi się na rozwód. Kiedy sąd odmówi rozwodu? Niedopuszczalność orzeczenia rozwodu i separacji określają przepisy k.r.o. art. 56 par. 3....

Read More

Zawierając małżeństwo bierzemy na siebie szereg praw i obowiązków, które określają art. 23 do 30 k.r.o. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje małżonków do: wspólnego życia wzajemnej pomocy wierności współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Na małżonkach ciąży obowiązek przyczyniania się w miarę możliwości zarobkowych i majątkowych do zaspokajania...

Read More

Zawinione i niezawinione przyczyny rozkładu pożycia Aby mogło w ogóle dojść do wydania wyroku rozwodowego musi zaistnieć rozkład pożycia małżeńskiego, a dodatkowo rozkład ten musi być jednocześnie trwały i zupełny. Co to jest ten trwały i zupełny rozkład pożycia? Sąd przyjmuje, że rozkład pożycia jest trwały jeśli na podstawie doświadczenia życiowego sądu (w osobie sędziego) oraz w świetle okoliczności konkretnej sprawy, można...

Read More

Rozwód To bardzo przykre doświadczenie życiowe. Podaje się, że rozwód jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu i obserwując osoby, które musiały przejść przez sprawę rozwodową, można to zdecydowanie potwierdzić. Zawsze jest to proces wyniszczający psychicznie i często fizycznie obie strony. Dodatkowo zawsze jest to porażka. Nie ma tu strony wygranej. Tylko przegrani, którzy muszą rozpocząć życie od nowa. Bardzo często...

Read More