rozwód separacja alimenty - porady prawne

porady prawne adwokata w sprawach rozwodowych


W poprzednim wpisie pisaliśmy o możliwościach wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem oraz karach za utrudnianie kontaktów. Najbardziej drastycznym rozwiązaniem jest wydanie w wyroku rozwodowym zakazu kontaktów z dzieckiem albo ich ograniczenie drugiemu z rodziców. Takie orzeczenie jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i to tylko wtedy gdy zagrożone jest dobro dziecka. Ocena, czy konieczny jest zakaz kontaktów z dzieckiem, należy...

Read More

Zdarza się, że rodzice po rozwodzie wzajemnie utrudniają sobie kontakty z dzieckiem. Dziecko na stałe przebywa u jednego z rodziców, a drugi ma prawo do regularnych kontaktów. Jeśli rodzice są w stanie się porozumieć, nie ma potrzeby ustalać konkretnych terminów spotkań z dzieckiem, ale jeśli rodzice po rozwodzie znajdują się w konflikcie i jedno z nich uniemożliwia lub utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu, konieczna bywa...

Read More

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie to kolejny obowiązkowy punkt wyroku rozwodowego. Sąd ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie dotyczące kontaktów, a wynika to wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na podstawie przepisów, sąd ma też obowiązek uwzględnić wspólne ustalenia małżonków, pod warunkiem jednak, że ich porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka. Trzeba podkreślić, że wspólne porozumienie rodziców znacznie upraszcza...

Read More

Czym jest władza rodzicielska? Zanim zaczniemy mówić o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub jej zawieszeniu, zacznijmy od zdefiniowania samego pojęcia władzy rodzicielskiej, o której mowa była w poprzednim wpisie „Dziecko po rozwodzie”. O tym, na czym polega władza rodzicielska mówi wyraźnie kodeks rodzinno- opiekuńczy. Otóż, dziecko zostaje pod tą opieką do pełnoletniości, czyli do ukończenia 18 tego roku życia. Zasadą jest, że...

Read More

Problem niepłacenia należnych alimentów dotyczy obecnie ponad miliona dzieci, które nie otrzymują zasądzonych alimentów. Fundusz Alimentacyjny wypłaca z tego powodu blisko 1,5 miliarda złotych rocznie. Z danych statystycznych Krajowej Rady Komorniczej wynika, że w chwili obecnej komornicy prowadzą ponad 600 tys. egzekucji, z czego skuteczne egzekucje komornicze stanowią około 20% wszystkich spraw. Co rok do kancelarii komorniczych...

Read More

W wyroku orzekającym rozwód i separację sąd musi unormować następujące kwestię dotyczące dzieci: opieki nad dzieckiem, z kim będzie dziecko po rozwodzie łożenia na jego utrzymanie – alimenty na dziecko, kto ile musi płacić kontaktów z nim Sąd na podstawie art. 58 par. 1 k.r.o. po zakończonej rozprawie rozwodowej rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi rozstających się małżonków, wskazuje, w jakiej wysokości każde z nich...

Read More

Wszelkie wnioski zawarte w pozwie rozwodowym oraz odpowiedzi na pozew muszą być udowodnione. Sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, żeby określić kto i w jakim stopniu ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Żeby to stwierdzić i ocenić konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów potwierdzających dane fakty i okoliczności. Podczas sprawy rozwodowej postępowanie dowodowe obejmuje przede wszystkim: przesłuchanie...

Read More

Przejście przez rozwód nie jest sprawą łatwą i generuje ogromny stres obojgu małżonkom. Najczęściej osoby decydujące się na rozwód nie zdają sobie sprawy z obciążenia psychicznego związanego z obecnością na sprawach w sądzie, przesłuchaniem, koniecznością opowiadania o bardzo intymnych sprawach małżeńskich i rodzinnych. Sprawy rozwodowe idą najczęściej w dwóch kierunkach. Osoby rozwodzące się chcą, albo przejść przez rozwód bez...

Read More

W trakcie sprawy rozwodowej sąd, jeśli są jakiekolwiek widoki na utrzymanie małżeństwa, zawsze dąży i podejmuje próby zmierzające do pojednania małżonków. Do 2005 roku w początkowym etapie sprawy rozwodowej sąd prowadził tzw. posiedzenia pojednawcze, które poprzedzały merytoryczne rozpoznanie pozwu rozwodowego lub o separację. Obecnie, w sytuacji gdy istnieją szanse na porozumienie małżonków, są oni kierowani na mediacje. Na ten czas...

Read More

Bardzo często spotykamy się w naszej praktyce, że pozwany maż lub żona próbuje zablokować rozwód poprzez nieodbieranie wezwań na sprawę rozwodową i unikanie wizyt w sądzie. Taka strategia na niewiele się zda. Sąd może bowiem wydać wyrok zaocznie, pomimo nieobecności pozwanego. Ze względu na specyficzny charakter sprawy rozwodowej sąd ma bezwzględny obowiązek przesłuchania obojga małżonków. Na podstawie rozmów z nimi, ma wyrobić sobie...

Read More