Kiedy sąd odmówi rozwodu?

Aby się rozwieść, nie wystarczy chcieć się rozwieść i złożyć pozew rozwodowy. Aby sąd wydał wyrok rozwodowy musi zaistnieć szereg okoliczności potwierdzających trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ale nawet gdy sąd ustali, że rzeczywiście doszło do rozkładu,...

Prawa i obowiązki małżonków

Zawierając małżeństwo bierzemy na siebie szereg praw i obowiązków, które określają art. 23 do 30 k.r.o. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje małżonków do: wspólnego życia wzajemnej pomocy wierności...

Jak przebrnąć przez rozwód

Rozwód To bardzo przykre doświadczenie życiowe. Podaje się, że rozwód jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu i obserwując osoby, które musiały przejść przez sprawę rozwodową, można to zdecydowanie potwierdzić. Zawsze jest to proces wyniszczający...