Prawa i obowiązki małżonków

Zawierając małżeństwo bierzemy na siebie szereg praw i obowiązków, które określają art. 23 do 30 k.r.o. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje małżonków do: wspólnego życia wzajemnej pomocy wierności...