władza rodzicielska


W poprzednim wpisie pisaliśmy o możliwościach wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem oraz karach za utrudnianie kontaktów. Najbardziej drastycznym rozwiązaniem jest wydanie w wyroku rozwodowym zakazu kontaktów z dzieckiem albo ich ograniczenie drugiemu z rodziców. Takie orzeczenie jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i to tylko wtedy gdy zagrożone jest dobro dziecka. Ocena, czy konieczny jest zakaz kontaktów z dzieckiem, należy...

Read More

Zdarza się, że rodzice po rozwodzie wzajemnie utrudniają sobie kontakty z dzieckiem. Dziecko na stałe przebywa u jednego z rodziców, a drugi ma prawo do regularnych kontaktów. Jeśli rodzice są w stanie się porozumieć, nie ma potrzeby ustalać konkretnych terminów spotkań z dzieckiem, ale jeśli rodzice po rozwodzie znajdują się w konflikcie i jedno z nich uniemożliwia lub utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu, konieczna bywa...

Read More

Czym jest władza rodzicielska? Zanim zaczniemy mówić o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub jej zawieszeniu, zacznijmy od zdefiniowania samego pojęcia władzy rodzicielskiej, o której mowa była w poprzednim wpisie „Dziecko po rozwodzie”. O tym, na czym polega władza rodzicielska mówi wyraźnie kodeks rodzinno- opiekuńczy. Otóż, dziecko zostaje pod tą opieką do pełnoletniości, czyli do ukończenia 18 tego roku życia. Zasadą jest, że...

Read More