Uncategorized


Aby się rozwieść, nie wystarczy chcieć się rozwieść i złożyć pozew rozwodowy. Aby sąd wydał wyrok rozwodowy musi zaistnieć szereg okoliczności potwierdzających trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ale nawet gdy sąd ustali, że rzeczywiście doszło do rozkładu, może się zdarzyć, że sąd nie zgodzi się na rozwód. Kiedy sąd odmówi rozwodu? Niedopuszczalność orzeczenia rozwodu i separacji określają przepisy k.r.o. art. 56 par. 3....

Read More