świadkowie w sprawie rozwodowej


Wszelkie wnioski zawarte w pozwie rozwodowym oraz odpowiedzi na pozew muszą być udowodnione. Sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, żeby określić kto i w jakim stopniu ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Żeby to stwierdzić i ocenić konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów potwierdzających dane fakty i okoliczności. Podczas sprawy rozwodowej postępowanie dowodowe obejmuje przede wszystkim: przesłuchanie...

Read More