sprawa rozwodowa


W wyroku orzekającym rozwód i separację sąd musi unormować następujące kwestię dotyczące dzieci: opieki nad dzieckiem, z kim będzie dziecko po rozwodzie łożenia na jego utrzymanie – alimenty na dziecko, kto ile musi płacić kontaktów z nim Sąd na podstawie art. 58 par. 1 k.r.o. po zakończonej rozprawie rozwodowej rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi rozstających się małżonków, wskazuje, w jakiej wysokości każde z nich...

Read More

Wszelkie wnioski zawarte w pozwie rozwodowym oraz odpowiedzi na pozew muszą być udowodnione. Sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, żeby określić kto i w jakim stopniu ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Żeby to stwierdzić i ocenić konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów potwierdzających dane fakty i okoliczności. Podczas sprawy rozwodowej postępowanie dowodowe obejmuje przede wszystkim: przesłuchanie...

Read More