rozwód


Wszelkie wnioski zawarte w pozwie rozwodowym oraz odpowiedzi na pozew muszą być udowodnione. Sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, żeby określić kto i w jakim stopniu ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Żeby to stwierdzić i ocenić konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów potwierdzających dane fakty i okoliczności. Podczas sprawy rozwodowej postępowanie dowodowe obejmuje przede wszystkim: przesłuchanie...

Read More

Przejście przez rozwód nie jest sprawą łatwą i generuje ogromny stres obojgu małżonkom. Najczęściej osoby decydujące się na rozwód nie zdają sobie sprawy z obciążenia psychicznego związanego z obecnością na sprawach w sądzie, przesłuchaniem, koniecznością opowiadania o bardzo intymnych sprawach małżeńskich i rodzinnych. Sprawy rozwodowe idą najczęściej w dwóch kierunkach. Osoby rozwodzące się chcą, albo przejść przez rozwód bez...

Read More

Bardzo często spotykamy się w naszej praktyce, że pozwany maż lub żona próbuje zablokować rozwód poprzez nieodbieranie wezwań na sprawę rozwodową i unikanie wizyt w sądzie. Taka strategia na niewiele się zda. Sąd może bowiem wydać wyrok zaocznie, pomimo nieobecności pozwanego. Ze względu na specyficzny charakter sprawy rozwodowej sąd ma bezwzględny obowiązek przesłuchania obojga małżonków. Na podstawie rozmów z nimi, ma wyrobić sobie...

Read More

W wyroku rozwodowym, sąd obowiązany jest ustalić, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Mówi o tym art. 57 par. 1 k.r.o. Tylko na zgodny wniosek stron, sąd może od tego odstąpić. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że rezygnacja małżonków z ustalania winy ma skutki takie, jakby żaden z nich nie ponosił winy. To, czy sąd ustalił winę czy nie, oraz czy ponosi ją wyłącznie jeden małżonek czy oboje, nie jest kwestią...

Read More

Zawinione i niezawinione przyczyny rozkładu pożycia Aby mogło w ogóle dojść do wydania wyroku rozwodowego musi zaistnieć rozkład pożycia małżeńskiego, a dodatkowo rozkład ten musi być jednocześnie trwały i zupełny. Co to jest ten trwały i zupełny rozkład pożycia? Sąd przyjmuje, że rozkład pożycia jest trwały jeśli na podstawie doświadczenia życiowego sądu (w osobie sędziego) oraz w świetle okoliczności konkretnej sprawy, można...

Read More

Rozwód To bardzo przykre doświadczenie życiowe. Podaje się, że rozwód jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu i obserwując osoby, które musiały przejść przez sprawę rozwodową, można to zdecydowanie potwierdzić. Zawsze jest to proces wyniszczający psychicznie i często fizycznie obie strony. Dodatkowo zawsze jest to porażka. Nie ma tu strony wygranej. Tylko przegrani, którzy muszą rozpocząć życie od nowa. Bardzo często...

Read More