prawa i obowiązki


Zawierając małżeństwo bierzemy na siebie szereg praw i obowiązków, które określają art. 23 do 30 k.r.o. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje małżonków do: wspólnego życia wzajemnej pomocy wierności współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Na małżonkach ciąży obowiązek przyczyniania się w miarę możliwości zarobkowych i majątkowych do zaspokajania...

Read More