dobro dzieci


W poprzednim wpisie pisaliśmy o możliwościach wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem oraz karach za utrudnianie kontaktów. Najbardziej drastycznym rozwiązaniem jest wydanie w wyroku rozwodowym zakazu kontaktów z dzieckiem albo ich ograniczenie drugiemu z rodziców. Takie orzeczenie jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i to tylko wtedy gdy zagrożone jest dobro dziecka. Ocena, czy konieczny jest zakaz kontaktów z dzieckiem, należy...

Read More

Zdarza się, że rodzice po rozwodzie wzajemnie utrudniają sobie kontakty z dzieckiem. Dziecko na stałe przebywa u jednego z rodziców, a drugi ma prawo do regularnych kontaktów. Jeśli rodzice są w stanie się porozumieć, nie ma potrzeby ustalać konkretnych terminów spotkań z dzieckiem, ale jeśli rodzice po rozwodzie znajdują się w konflikcie i jedno z nich uniemożliwia lub utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu, konieczna bywa...

Read More

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie to kolejny obowiązkowy punkt wyroku rozwodowego. Sąd ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie dotyczące kontaktów, a wynika to wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na podstawie przepisów, sąd ma też obowiązek uwzględnić wspólne ustalenia małżonków, pod warunkiem jednak, że ich porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka. Trzeba podkreślić, że wspólne porozumienie rodziców znacznie upraszcza...

Read More

Czym jest władza rodzicielska? Zanim zaczniemy mówić o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub jej zawieszeniu, zacznijmy od zdefiniowania samego pojęcia władzy rodzicielskiej, o której mowa była w poprzednim wpisie „Dziecko po rozwodzie”. O tym, na czym polega władza rodzicielska mówi wyraźnie kodeks rodzinno- opiekuńczy. Otóż, dziecko zostaje pod tą opieką do pełnoletniości, czyli do ukończenia 18 tego roku życia. Zasadą jest, że...

Read More

W wyroku orzekającym rozwód i separację sąd musi unormować następujące kwestię dotyczące dzieci: opieki nad dzieckiem, z kim będzie dziecko po rozwodzie łożenia na jego utrzymanie – alimenty na dziecko, kto ile musi płacić kontaktów z nim Sąd na podstawie art. 58 par. 1 k.r.o. po zakończonej rozprawie rozwodowej rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi rozstających się małżonków, wskazuje, w jakiej wysokości każde z nich...

Read More

Przejście przez rozwód nie jest sprawą łatwą i generuje ogromny stres obojgu małżonkom. Najczęściej osoby decydujące się na rozwód nie zdają sobie sprawy z obciążenia psychicznego związanego z obecnością na sprawach w sądzie, przesłuchaniem, koniecznością opowiadania o bardzo intymnych sprawach małżeńskich i rodzinnych. Sprawy rozwodowe idą najczęściej w dwóch kierunkach. Osoby rozwodzące się chcą, albo przejść przez rozwód bez...

Read More